Xã Tân Thành đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Tân Thành là xã miền núi phía Nam của huyện Thường Xuân, gồm 3 dân tộc chính: Thái, Kinh, Mường (trong đó dân tộc Thái chiếm 75,8%, Kinh 23,3 %, Mường 0,9 %.) và các dân tộc khác cùng đoàn kết sinh sống. Trải qua quá trình lịch sử, các dân tộc đã lưu giữ, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình, tạo nên nền văn hóa chung của Tân Thành vừa phong phú, đa dạng, vừa mang bản sắc riêng độc đáo. Để tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xã Tân Thành bên cạnh bảo tồn, phát huy những giá trị tiến bộ, tích cực đã từng bước đẩy lùi, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tin tức sự kiện

Xã Tân Thành đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong...Xã Tân Thành đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Bài tuyên tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm dịp tết...Bài tuyên tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm dịp tết trung thu năm 2022
bài tuyên truyền kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc...bài tuyên truyền kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02 tháng 9
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công...Phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...Danh sách Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Nghị định số 42 /NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và...Nghị định số 42 /NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Bài tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ...Bài tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022

Tin kinh tế

Xã Tân Thành đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Tân Thành là xã miền núi phía Nam của huyện Thường Xuân, gồm 3 dân tộc chính: Thái, Kinh, Mường (trong đó dân tộc Thái chiếm 75,8%, Kinh 23,3 %, Mường 0,9 %.) và các dân tộc khác cùng đoàn kết sinh sống. Trải qua quá trình lịch sử, các dân tộc đã lưu giữ, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình, tạo nên nền văn hóa chung của Tân Thành vừa phong phú, đa dạng, vừa mang bản sắc riêng độc đáo. Để tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xã Tân Thành bên cạnh bảo tồn, phát huy những giá trị tiến bộ, tích cực đã từng bước đẩy lùi, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong việc cưới, việc tang và lễ hội.