Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Tin tức sự kiện

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa...Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi...Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại...Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồngThủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên taiHỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công...Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn...Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Danh sach thủ tục Hành chínhDanh sach thủ tục Hành chính