ke hoach

Ngày 05/03/2014 10:39:20

UBND XÃ TÂN THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG AN XÃ TÂN THÀNH Độc lập – Tư do - Hạnh phúc Số: 59/ CAXTT Duyệt của UBND xã Tân Thành, ngày 10 tháng 01 năm2014 Ngày….tháng…..năm 2014 CHỦ TỊCH KẾ HOẠCH Đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 Trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 sẽ diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng mừng xuân và vui xuân đón tết của nhân dân, lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá, kích động gây rối, bạo loạn, tranh chấp khiếu kiện đông người. Tình hình an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; các loại tội phạm nhất là các ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án, đâm chém giải quyết mâu thuẫn, trả thù lẫn nhau, tội phạm giết người, gây thương tích do nguyên nhân xã hội, chống người thi hành công vụ, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các điểm tín dụng đen đòi nợ, xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chát lượng sẽ gia tăng; hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép tiềm ẩn phức tạp, tình hình TTATXH, nhất là những tệ nạn xã hội, trật tự ATGT, trật tự công cộng, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh là những vấn đề cần tập trung để giải quyết. Thực hiện kế hoạch số 242/KH- CAT (PV11),ngày 12/12/2013 của giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014. Thực hiện kế hoạch số 837/CATX ngày 17/12/2013 của Trưởng Công an huyện Thường Xuân về kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên Giáp Ngọ năm 2014. Công an xã Tân Thành triển khai kế hoạch với các nội dung như sau: I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Nắm chăc tình hình,chủ động đấu tranh với các hoạt động xâm phạm ANQG; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, thông tin liên lạc, AN – QP trên địa bàn xã, không đẻ sảy ra hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. 2. Phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với các loại tội phạm, không để tội phạm hình sự lộng hành và gây các vụ việc nghiêm trọng nhất là trộm cắp, cờ bạc, lô đề. 3. Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trật tự công cộng phòng chống cháy nổ, buôn bán và sử dụng pháo trái phép bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và vui xuân đón tết của nhân dân. 4. Đây là kế hoạch trọng tâm, với những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các Đ/c Công an viên, tổ bảo vệ ANTT, các tổ AN XH nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các nội dung công tác, động viên kịp thời lực lượng nhiệt tình công tác, chiến đấu,chấp hành nghiêm quy trình điều lệnh, chống tiêu cực vi phạm pháp luật. II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM 1.Công tác tham mưu cho cấp uỷ,chính quyền. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền từ xã đến thôn, bản tăng cường chỉ đạo, huy động các cấp các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, trước trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 trọng tâm là: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị của UBND Tỉnh về “tăng cường công tác đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014”. Phát động sâu rộng có hiệu quả “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” với các nội dung: Tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn dân cư; tham gia phát hiện tố giác tội phạm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống pháo, đảm bảo TTATXH. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm; chiến lược quốc gia phòng chống, kiểm soát ma tuý giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030; chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011- 2015. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về ‘‘Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn trặn và sử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc”. 2. Công tác tuyên truyền,vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa ngay từ gia đình, khu dân cư, cơ quan xí nghiệp, nhất là các ổ nhóm cờ bạc, lô đề. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến ANTT,trọng tâm là: Kế hoạch số 248/KH-CAT(PC64) của Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch số: 851/KH- CATX ngày 18/12/2013 của Công an huyện thường Xuân về phòng chống,chống sản xuất,mua bán,vận chuyển,tàng trữ,sử dụng,pháo trái phép,’’ đèn trời’’, đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết Giáp Ngọ. 3. Công tác QLHC về TTXH Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch “Phòng chống sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK – VLN - CCHT) trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014”. Kiên quyết không để sảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp tết, nhất là đêm giao thừa. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng nhất là số người nước ngoài về thăm thân, số người đi làm ăn xa về quê ăn tết. Tăng cường kiểm tra các quán hàng tại các thôn bản về công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ. Tập trung tuyên truyền đảm bảo ATGT, giải quyết tốt trật tự công cộng. Tổ chức tốt công tác tuần tra nhân dân, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của nhân dân trong dịp tết. 4. Tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại các thôn, bản. Thường trực Công an xã, các đồng chí Công an viên, tổ phó, tổ viên, tổ bảo vệ ANTT, các tổ ANXH tập trung lực lượng thực hiện các nội dung, kế hoạch bảo vệ tết đảm bảo các yêu cầu đề ra. Đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra các địa bàn trọng điểm, chủ động hòa giải, xử lý giải quyết nhanh các vụ việc về ANTT ngay tại các thôn bản, không để phát sinh thành tội phạm từ những vụ việc hành chính đơn thuần. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Phân công trách nhiệm: Trưởng công an xã chỉ đạo chung và phân công các đồng chí Phó Trưởng Công an xã chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác phụ trách cụ thể như sau: + Đ/c Lương Văn Nhật Phó Trưởng Công an xã QLHC về TTXH và phục trách công tác đảm bảo ANTT tại các thôn: Thành Lợp, Thành Hạ, Thành Nàng, Thành Lấm, Thành Dỏ. + Đ/c Hà Thanh Tuấn Phó Trưởng Công an xã Phụ trách công tác hình sự và phục trách công tác đảm bảo ANTT tại các thôn: Thành Lai Thành Thượng. Thành Lãm, Thành Lợi, Bản Thành Đon. 2. Các Đ/c Công an viên, tổ phó, tổ viên tổ ANTT, tổ ANXH tại các thôn, bản, chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT, TTATXH các khu dân cư do mình phụ trách. 3. Kế hoạch này được quán triệt đến toàn thể lực lượng công an xã, tổ bảo vệ ANTT, các tổ AN XH căn cứ nội dung để tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả . Thời gian thực hiện từ ngày 10/01/2014 đến ngày 28/02/2014 (Tức là ngày 10 tháng 12 năm Quý Tỵ đến ngày 29 tháng Giêng năm giáp Ngọ). Đề nghị các đồng chí Côn an viên triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ vào 15 giờ hàng ngày về Thường trực công an xã (qua số ĐT của Đ/c Tuấn 0124 7535789) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Công an huyện và kịp thời chỉ đạo./. Nơi nhận: TRƯỞNG CÔNG AN XÃ - Trưởng Công an huyện; - Thường trực Đảng uỷ; - Chủ tịch UBND xã; - Đội CS PT xã về ANTT để báo cáo; - Các Đ/c Phó Trưởng công an xã (để chỉ đạo); - Các Đ/c công an viên (thực hiện); - Lưu. Lò Khắc Chinh