Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
176
Tuần này:
810
Tháng này:
189
Tất cả:
168757

Ủy ban MTTQ xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Quốc Tình
Điện thoại:
02378963662
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Nguyễn Hữu Hoà
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lò Văn Thành
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:

Ủy ban MTTQ xã

Đăng lúc: 27/09/2013 11:15:17 (GMT+7)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Quốc Tình
Điện thoại:
02378963662
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Nguyễn Hữu Hoà
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lò Văn Thành
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
Điện thoại:
Thư điện tử: