Truy cập

Hôm nay:
11
Hôm qua:
176
Tuần này:
808
Tháng này:
187
Tất cả:
168755

UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Thanh Xứng
Điện thoại:
0911906888
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Hà Văn Thức
Điện thoại:
0913527586
Thư điện tử:
pcttanthanh@gmail.com
HỆ THỐNG BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng UBND
1.Cán bộ :
Lê Văn Cảnh
Điện thoại:
02378963123
Thư điện tử:
canhlevan36@gmail.com
2.Cán bộ :
Lục Văn Hồng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ :
Vũ Đức Hùng
Điện thoại:
0858890678
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lê Thị Thùy
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Địa chính
1.Cán bộ :
Lò Thị Thanh
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Cầm Bá Thu
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Văn hóa - Xã hội
1. Cán bộ: Lữ Thị Linh
Điện thoại:
Thư điện tử:
1.không chuyên trách :
Vi Văn Đa
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Tư Pháp
1.Cán bộ :
Cầm Bá Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Văn Hóa Thông Tin
1. Cán bộ:
Hà Phương Ân
Điện thoại:
0913069586
Thư điện tử:
vhxhtanthanh2011@gmail.com


UBND XÃ

Đăng lúc: 27/09/2013 11:09:27 (GMT+7)

LÃNH ĐẠO UBND XÃ
1.Chủ tịch:
Cầm Thanh Xứng
Điện thoại:
0911906888
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Hà Văn Thức
Điện thoại:
0913527586
Thư điện tử:
pcttanthanh@gmail.com
HỆ THỐNG BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng UBND
1.Cán bộ :
Lê Văn Cảnh
Điện thoại:
02378963123
Thư điện tử:
canhlevan36@gmail.com
2.Cán bộ :
Lục Văn Hồng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Tài Chính – Kế Hoạch
1.Cán bộ :
Vũ Đức Hùng
Điện thoại:
0858890678
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Lê Thị Thùy
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Địa chính
1.Cán bộ :
Lò Thị Thanh
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Cán bộ :
Cầm Bá Thu
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Văn hóa - Xã hội
1. Cán bộ: Lữ Thị Linh
Điện thoại:
Thư điện tử:
1.không chuyên trách :
Vi Văn Đa
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Tư Pháp
1.Cán bộ :
Cầm Bá Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Văn Hóa Thông Tin
1. Cán bộ:
Hà Phương Ân
Điện thoại:
0913069586
Thư điện tử:
vhxhtanthanh2011@gmail.com


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)