Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Đăng lúc 19 ngày trước · 17 lượt xem

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Đăng lúc 19 ngày trước · 18 lượt xem

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Đăng lúc 19 ngày trước · 20 lượt xem

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Đăng lúc 19 ngày trước · 17 lượt xem

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Đăng lúc 19 ngày trước · 18 lượt xem

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Đăng lúc 19 ngày trước · 20 lượt xem

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Đăng lúc 19 ngày trước · 17 lượt xem

Danh sach thủ tục Hành chính

Danh sach thủ tục Hành chính

Đăng lúc 20 ngày trước · 25 lượt xem

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Đăng lúc 19 ngày trước · 11 lượt xem

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Đăng lúc 19 ngày trước · 15 lượt xem