Nghị định số 42 /NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Đăng lúc: 29/07/2022 08:26:23 (GMT+7)

Nghị định số 42 /NĐ-CP

78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0001.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0002.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0003.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0004.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0005.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0006.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0007.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0008.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0009.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0010.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0011.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0012.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0013.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0014.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0015.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0016.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0017.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0018.jpg78. 42_2022_nd-cp_24062022_page-0019.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)