Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18

Ngày 14/02/2014 09:50:42

Ngày 14/12/2013, Huyện ủy Thường Xuân tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kì 2010-2015, nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014. Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Tư - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban của Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV HU, UVBCH Đảng bộ huyện khóa 18, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và bí thư Đảng ủy 17 xã, thị trấn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, huyện Thường Xuân gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp của nên kinh tế thế giới và trong nước, thời tiết diễn biến phức tạp, giá thu mua mía thấp… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội có những khởi sắc, văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức cán bộ tạo bước đột phá. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: thời cơ thuận lợi là cơ bản song khó khăn còn rất lớn. Vì vậy, việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội cần dựa trên cơ sở khách quan, các giải pháp phải cụ thể, xác thực và khả thi. Đồng chí yêu cầu các địa biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, nêu lên những tồn tại hạn chế để khắc phục, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.
Tiếp đó, hội nghị đã thông qua: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014; Dự thảo báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11; những giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới và một số báo cáo quan trong khác.
Theo Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014 nêu rõ: Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, BCH Đảng bộ huyện đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện. Đặc biệt, chú trọng tới các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,75%, tăng 0,25% so với kế hoạch; có 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 716,8 tỷ đồng. Toàn huyện tỷ đồng mới 1.105,12 ha rừng tập trung, đạt 110,5% kế hoạch và bằng 76,4% so với cùng kì; trồng mới 224,2 ha cây cao su tiểu điền. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt hơn 10 nghìn ha, đạt 104% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 31 nghìn tấn. Tổng đàn trâu bò hiện có trên 21 nghìn con, giảm hơn 2.300 con so với cùng kì năm 2012. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 700 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ đạt trên 500 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 510,539 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 471,497 tỷ đồng. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay, xã Ngọc Phụng đã đạt được 14/19 tiêu chí, bình quân các xã đạt 6,75 tiêu chí. So với năm 2012, toàn huyện đã tăng thêm 40 tiêu chí.. Tổng kinh phí đã đầu tư năm 2013 gần 132 tỷ đồng, chủ yếu là sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và làm mới nhiều công trình.
Cùng với công tác giáo dục, y tế, văn hóa, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Vấn đề cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực, công tác xây dựng chính quyền triern khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố; hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được nâng lên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như Chỉ thị số 03, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khóa 11 được triển khai đầy đủ, nghiêm túc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác phát triển Đảng viên. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực hoạt động hướng về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính tị của địa phương.
Hội nghị đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Để từ đó, thống nhất đề ra các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014, tạo đà để đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới; đưa kinh tế, xã hội tiếp tục tăng tưởng, phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trở lên; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 12,5 triệu đồng/ năm; trông 600 ha rừng tập trung; 350 ha cây cao su tiểu điền; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 31 nghìn tấn; giảm tỷ lẹ hộ nghèo từ 5% trở lên; nâng độ che phủ rừng đạt 77%.
Trước đó, tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa 18 đã tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kì 2010- 2015. Đồng chí Hồ văn Dần được bầu là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, nhiệm kì 2010-2015.
Phương Nguyên
Đài TT-TH Thường Xuân

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18

Đăng lúc: 14/02/2014 09:50:42 (GMT+7)

Ngày 14/12/2013, Huyện ủy Thường Xuân tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kì 2010-2015, nhằm đánh giá công tác lãnh chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014. Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Tư - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban của Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV HU, UVBCH Đảng bộ huyện khóa 18, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn UBND huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và bí thư Đảng ủy 17 xã, thị trấn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, huyện Thường Xuân gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp của nên kinh tế thế giới và trong nước, thời tiết diễn biến phức tạp, giá thu mua mía thấp… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội có những khởi sắc, văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức cán bộ tạo bước đột phá. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: thời cơ thuận lợi là cơ bản song khó khăn còn rất lớn. Vì vậy, việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội cần dựa trên cơ sở khách quan, các giải pháp phải cụ thể, xác thực và khả thi. Đồng chí yêu cầu các địa biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, nêu lên những tồn tại hạn chế để khắc phục, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.
Tiếp đó, hội nghị đã thông qua: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014; Dự thảo báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11; những giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới và một số báo cáo quan trong khác.
Theo Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2014 nêu rõ: Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, BCH Đảng bộ huyện đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện. Đặc biệt, chú trọng tới các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và các vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 14,75%, tăng 0,25% so với kế hoạch; có 13/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 716,8 tỷ đồng. Toàn huyện tỷ đồng mới 1.105,12 ha rừng tập trung, đạt 110,5% kế hoạch và bằng 76,4% so với cùng kì; trồng mới 224,2 ha cây cao su tiểu điền. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt hơn 10 nghìn ha, đạt 104% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 31 nghìn tấn. Tổng đàn trâu bò hiện có trên 21 nghìn con, giảm hơn 2.300 con so với cùng kì năm 2012. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt hơn 700 tỷ đồng, giá trị thương mại dịch vụ đạt trên 500 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 510,539 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 471,497 tỷ đồng. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay, xã Ngọc Phụng đã đạt được 14/19 tiêu chí, bình quân các xã đạt 6,75 tiêu chí. So với năm 2012, toàn huyện đã tăng thêm 40 tiêu chí.. Tổng kinh phí đã đầu tư năm 2013 gần 132 tỷ đồng, chủ yếu là sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và làm mới nhiều công trình.
Cùng với công tác giáo dục, y tế, văn hóa, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Vấn đề cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực, công tác xây dựng chính quyền triern khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố; hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được nâng lên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như Chỉ thị số 03, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng khóa 11 được triển khai đầy đủ, nghiêm túc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác phát triển Đảng viên. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực hoạt động hướng về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính tị của địa phương.
Hội nghị đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Để từ đó, thống nhất đề ra các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014, tạo đà để đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới; đưa kinh tế, xã hội tiếp tục tăng tưởng, phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trở lên; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 12,5 triệu đồng/ năm; trông 600 ha rừng tập trung; 350 ha cây cao su tiểu điền; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 31 nghìn tấn; giảm tỷ lẹ hộ nghèo từ 5% trở lên; nâng độ che phủ rừng đạt 77%.
Trước đó, tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa 18 đã tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kì 2010- 2015. Đồng chí Hồ văn Dần được bầu là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, nhiệm kì 2010-2015.
Phương Nguyên
Đài TT-TH Thường Xuân
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)